Publicstream Živé přenosy a archivy ze zastupitelstev
MODULY
PUBLICSTREAM


Plzeň Magistrát
- fixní instalace
- napojení na sys. BOSCH
- modul OCU
- modul iPhone/iPad
Praha 10
- fixní instalace
- napojení na sys. BOSCH
- modul OCU
- modul iPhone/iPad

Ochrana osobních a citlivých údajů modul OCU

 

V České republice je ochrana osobních údajů fyzických osob regulována mnoha zákony, ve vztahu k tzv. správcům osobních údajů se jedná především o stěžejní zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy, jehož účelem je zajistit ochranu osobních údajů a způsob jejich žádného zpracování.

 

Osobní a citlivé údaje (data) jsou kterékoliv informace vztahující se k určitelné nebo určité fyzické osobě, jež konkrétní subjekt přímo či nepřímo identifikuje. Může jít například o jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie, členství v odborových organizacích, náboženské vyznání, odstouzení za tresný čin, informace o zdravotním stavu či sexuálním životě osoby, atd.

 

 

Modul “Ochrany osobních a citlivých údajů” (OCU)
umožňuje pohodlně upravit záznam zasedání tak, aby neobsahoval osobní ani citlivé údaje. Modul je integrován přímo ve webové administraci a díky přehlednému ovládání lze během pár minut upravit. Výsledný záznam je po zpracování zveřejněn v archívu a místa obsahující citlivé údaje budou znehodnocena rozmazáním, případně utlument zvuk.

 

 

 

PROBLEMATIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Seminář s názvem “Právo na informace versus ochrana osobních údajů – záznam z jednání zastupitelstva a rady obce”, který proběnul dne 9. dubna 2013 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

Účinkující: 
Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti

 

RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Ing. et Mgr. Oldřich Kužílek, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, společnost otevrete.cz

 

Záznam je možné si stáhnout zde:
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4006&ido=960&td=19&cu=17

 

 

ZÁZNAM VYSTOUPENÍ ING. MGR. OLDŘICHA KUŽÍLKA K TÉMATU OSOBNÍ ÚDAJE

Záznamy jednání zastupitelstev právní a praktické možnosti pořizovat záznamy, novelizace zákona o obcích k pořizování záznamů, výstupy projektu oživení  z konference ISSS, která přoběhla dne 8. dubna 2013

 
Stáhněte si zde poslední­ verzi flash přehrávače.