top of page
Video Recording

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

V České republice je ochrana osobních údajů fyzických osob regulována mnoha zákony, ve vztahu k tzv. správcům osobních údajů se jedná především o stěžejní zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy, jehož účelem je zajistit ochranu osobních údajů a způsob jejich žádného zpracování.

Osobní a citlivé údaje (data) jsou kterékoliv informace vztahující se k určitelné nebo určité fyzické osobě, jež konkrétní subjekt přímo či nepřímo identifikuje. Může jít například o jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie, členství v odborových organizacích, náboženské vyznání, odstouzení za tresný čin, informace o zdravotním stavu či sexuálním životě osoby, atd.

V roce 2018 jsme úspěšně podstoupili test systému na GDPR. Umožňujeme se také pojistit proti případným právním problémum s ÚOOÚ.

Video Production

MODUL OCU

Modul “Ochrany osobních a citlivých údajů” (OCU) umožňuje pohodlně upravit záznam zasedání tak, aby neobsahoval osobní ani citlivé údaje.

Modul je integrován přímo ve webové administraci a díky přehlednému ovládání lze během pár minut upravit. Výsledný záznam je po zpracování zveřejněn v archívu a místa obsahující citlivé údaje budou znehodnocena rozmazáním, případně utlument zvuk.

SEMINÁŘ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROBLEMATIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Seminář s názvem “Právo na informace versus ochrana osobních údajů – záznam z jednání zastupitelstva a rady obce”, který proběnul dne 9. dubna 2013 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

Účinkující: 

Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti

RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ing. et Mgr. Oldřich Kužílek, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, společnost otevrete.cz

 

Záznam je možné si stáhnout zde:

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4006&ido=960&td=19&cu=17

 

 

ZÁZNAM VYSTOUPENÍ ING. MGR. OLDŘICHA KUŽÍLKA K TÉMATU OSOBNÍ ÚDAJE

Záznamy jednání zastupitelstev právní a praktické možnosti pořizovat záznamy, novelizace zákona o obcích k pořizování záznamů, výstupy projektu oživení“  z konference ISSS, která přoběhla dne 8. dubna 2013

bottom of page